Prima paginăAnunțurimartie 2009 › Legislatie O.A.R. Bucuresti 13.03.2009
13 martie 2009

Legislatie O.A.R. Bucuresti 13.03.2009

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem, in atasament, urmatoarele:

- ORDIN nr. 323 din 18 februarie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

- ORDIN nr. 40 din 28 ianuarie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

- ORDIN nr. 2029 din 3 februarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de calcul al tarifelor si procedura de plata a sumelor datorate pentru operatiunile efectuate contra cost de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 10 din 25 februarie 2009 privind prorogarea termenului prevazut la art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Cu stima,

13 martie 2009

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus


Fișiere atașate: