Prima paginăAnunțurimartie 2009 › Reminder termen depunere proiecte culturale finantate din timbrul arhitecturii
2 martie 2009

Reminder termen depunere proiecte culturale finantate din timbrul arhitecturii

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem anuntul O.A.R. National privind depunerea proiectelor si programelor culturale pentru care se solicita finantare din timbtul arhitecturii.
Data limita de depunere, 16 martie 2009, ora 17:00 la sediul O.A.R. National - Str. Pictor Verona nr. 19.
Transmitem, in atasament, formularele de solicitare a finantarii (a) si formularul pentru buget (b).

Cu stima,

2 martie 2009

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

CATRE

FILIALELE TERITORIALE ALE

ORDINULUI ARHITECTILOR DIN ROMANIA

Va reamintim ca data de 16 martie 2009, orele 17,00, inclusiv data postei, este termenul limita pana la care se pot depune proiectele si programele culturale pentru care se solicita finantare din timbrul arhitecturii.

Suma scoasa la finantare este de 1 738 500 lei.

Programele si proiectele culturale pentru care se solicita finantare pot fi de interes local, national sau international în domeniile: arte vizuale si arhitectura, diversitate culturala, educatie culturala în domeniul arhitecturii, patrimoniu cultural, management cultural, interventie culturala, altele asemenea.

Dosarul care se depune la Ordinul Arhitectilor din Romania este alcatuit din:

a) formularul de solicitare a finantarii, prevazut în anexa nr. 1 la prezentele Norme;

b) bugetul de venituri si cheltuieli al programului/proiectului cultural, prevazut în anexa nr. 2, care se completeaza, obligatoriu, prin dactilografiere, în doua exemplare;

c) nota de fundamentare a devizului general al programului sau proiectului cultural propus;

d) hotarâre a consiliului sau colegiului director al filialei sau organizatiei solicitante din care sa reiasa ca organizatia nu are obligatii restante catre alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmarite în vederea executarii silite;

e) ultimul extras de cont bancar care va fi prezentat numai daca s-a hotarât finantarea;

f) dovada (actele) din care sa rezulte titlul cu care sunt folosite spatiile, în cazul în care programele sau proiectele culturale nu se organizeaza la sediul solicitantului;

Cererea de finantare va fi completata corect si exact la toate rubricile dupa pct. 19, adica:

Filiala nu se afla în una dintre situatiile:

a) în incapacitate de plata;

b) cu platile/conturile blocate conform unei hotarâri judecatoresti definitive;

c) nu a încalcat cu buna stiinta prevederile unui alt contract de finantare;

d) nu a dat declaratii false cu privire la situatia economica;

e) nu are restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate sau alte bugete.

Pentru proiectele/programele culturale pentru care se solicita finantare din timbrul arhitecturii se vor utiliza formularele de la anexele 1 si 2 din Normele metodologice privind finantarea de programe si proiecte culturale, precum si proiecte editoriale din sumele colectate din timbrul arhitecturii, publicate si pe site-ul www.oar.org.ro (cautare la activitati profesionale/proiecte culturale finantate din timbrul arhitecturii)

La aceasta sesiune nu se depun ca proiecte culturale sau în cadrul acestora, urmatoarele: carti, reviste, ziare de specialitate, cataloage, altele asemenea. În cazul în care proiectele culturale au si proiecte din cele enumerate mai sus, nu se admit. Pentru proiecte editoriale a fost organizata sesiune speciala în 24-25 ianuarie 2009 si va fi organizata o a doua sesiune in octombrie 2009. Pentru proiectele culturale vor fi acceptate ca tiparituri numai banner, afis, flyer, altele asemenea.

Ordinul Arhitectilor din Romania
str. Pictor Arthur Verona nr.19, sect.1
010312, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-317 26 34, 35, 0728 872 150
e-mail: office.oar@rdslink.ro


Fișiere atașate: