Prima paginăAnunțurifebruarie 2009 › Legislatie O.A.R. Bucuresti 27.02.2009
27 februarie 2009

Legislatie O.A.R. Bucuresti 27.02.2009

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem, in atasament, urmatoarele:

- ORDIN nr. 40 din 28 ianuarie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

- ORDIN nr. 2048 din 16 februarie 2009 pentru modificarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, inclusiv NORME METODOLOGICE din 18 aprilie 2008 de clasare si inventariere a monumentelor istorice.

Cu stima,

27 fewbruarie 2009

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus


Fișiere atașate: