Prima paginăAnunțurifebruarie 2009 › Invitatie dezbatere proiect Dambovita Center
6 februarie 2009

Invitatie dezbatere proiect Dambovita Center

Stimate colege,
Stimati colegi,

Conform prevederilor Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica si a Legii 544/2001 privind informatiile de interes public, Consiliul General al Municipiului Bucuresti initiaza permanent consultarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite privind problemele de interes public, proiectele de acte normative care urmeaza sa fie aprobate de acesta.

Pe site-ul Primariei Municipiului Bucuresti, la pozitia 505, este listat proiectul de hotarire privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal cu detalii Plan Ubanistic de Detaliu str. C-TIN NOICA - str. CALEA PLEVNEI - str. STIRBEI VODA, sector 1, COMPLEX MULTIFUNCTIONAL URBAN DAMBOVITA CENTER - termen 13 februarie 2009.

Proiectul, impreuna cu avizele anexa, poate fi consultat la adresa www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/dezb_publica/proiecte/mesaje.php?nr_proiect=505

Data fiind importanta proiectului si impactul sau functional, spatial si de imagine asupra zonei centrale a Municipiului Bucuresti, Filiala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania solicita membrilor un punct de vedere care sa fie exprimat pe site-ul PMB la adresa mentionatamai sus la capitolul comentarii si transmis prin e-mail filialei: oarbuc@rdsmail.ro

Cu stima,

6 februarie 2009

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus