Prima paginăAnunțurinoiembrie 2008 › Achizitii publice 10.11.2008
10 noiembrie 2008

Achizitii publice 10.11.2008

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem, in atasament, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.

Cu stima,

10 noiembrie 2008

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE DESCHISA; ACHIZITIE DE SERVICII

Proiect tehnic pentru reabilitare camin

Consiliul Local Giubega din comuna Giubega, judetul Dolj, având telefon-fax 0251460222; e-mail giubega@cjdolj.ro, organizeaza licitatie deschisa pentru "Proiect tehnic pentru reabilitare Camin Cultural."

Lucrarea are codul CPV 71221000-3. Valoarea estimata a contractului este de 40.000 lei fara T.V.A. Contractul nu este divizat în mai multe loturi si termenul de finalizare este de maxim 60 de zile de la data atribuirii contractului.

Documentatia se obtine contra cost cu 300 lei achitati la casieria unitatii.

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documentatie este 26.11.2008, ora 14.00.

Termenul limita pentru primirea ofertelor este 28.11.2008, ora 13.00, care vor fi întocmite în limba Româna si vor fi depuse pe adresa Consiliul Local Giubega, comuna Giubega, judetul Dolj, cod postal 207290.

Ofertele se deschid în data de 3.12.2008, ora 10.

Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic în ceea ce priveste:

Pretul cel mai mic 70 %

Durata de executie 20 %

Perioada de garantie 10 %

Garantiile solicitate sunt:

- de participare: 500 lei;

- de buna executie: 8 % din valoarea contractului.

Criteriile de calificare sunt:

- sa nu fi fost condamnat în ultimii cinci ani printr-o hotarâre definitiva;

- taxele, impozitele si contributiile sa fie achitate, sa se prezinte dovada;

- sa nu fi fost condamnat în ultimii trei ani pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale;

- 50.000 lei cifra de afaceri medie în ultimii trei ani;

- sa prezinte o lista cu doua lucrari similare conform art. 188, alin. 3a din O.U.G. 34/2006 a caror valoare depaseste 20.000 lei / lucrare.

Oferta trebuie sa-si mentina valabilitatea 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Alte informatii la telefon 0740-205433.

Anuntul poate fi gasit si în SEAP având nr. 67958/2.11.2008.

(9/78.514)

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 406 din data de 6 noiembrie 2008