Prima paginăAnunțurioctombrie 2008 › Clarificari privind eliberarea avizelor pentru investitii in mediu rural - masura 313 si 322b
23 octombrie 2008

Clarificari privind eliberarea avizelor pentru investitii in mediu rural - masura 313 si 322b

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem clarificari privind eliberarea avizelor pentru investitii in mediu rural - masura 313 si 322b.

Cu stima,

23 octombrie 2008

Secretar executiv
arh. Cornelia Burcus

CATRE
FILIALELE TERITORIALE ALE
ORDINULUI ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA

REF: avizele pentru investitii pe Masura 313 si 322b

De clarificat formularea din instructiuni "Indiferent daca se da aviz ca respecta sau nu respecta specificul arhitecturii locale se percepe taxa/tariful în functie de faza documentatiei prezentate."

Filiala Teritoriala Nord Vest

Raspuns:

Formularea se refera la prima depunere a documentatiei (fie ca este vorba de SF, fie ca este vorba de proiectul de arhitectura din PAC). În cazul în care se da aviz ca investitia respecta specificul arhitecturii locale, se percepe taxa/tariful - 200 lei la SF si 500 lei la faza PAC. În cazul în care documentatia SF nu respecta specificul arhitecturii locale, se da aviz ca nu respecta si se percepe taxa/tariful. Daca beneficiarul îsi reface documentatia SF - în punctele indicate de comisia filialei - si se prezinta pentru acordarea avizului ca respecta specificul arhitecturii locale, nu se mai percepe un nou tarif. Acelasi lucru este valabil si pentru avizele în faza PAC. Sumele care se percep de catre filiala sunt cheltuieli eligibile pentru solicitantul de fonduri - se deconteaza din fonduri europene. Nu pot fi decontate cheltuieli pentru aceeasi faza în cuantum dublu. Aceasta situatie este valabila pentru sesiunea de accesare a fondurilor în septembrie-octombrie-noiembrie 2008. Pentru noi sesiuni de finantare vom rediscuta cu Ministerul Agriculturii si Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.

Adriana Tanasescu,

secretar general

Ordinul Arhitectilor din Romania
str. Pictor Arthur Verona nr.19, sect.1
010312, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-317 26 34, 35, 0728 872 150
e-mail: office.oar@rdslink.ro
www.oar.org.ro