Prima paginăAnunțuriseptembrie 2008 › Materiale referitoare la emiterea avizelor la proiectele finantate prin Planul National de Dezvoltare Rurala
25 septembrie 2008

Materiale referitoare la emiterea avizelor la proiectele finantate prin Planul National de Dezvoltare Rurala

Stimate colege,
Stimati colegi,

Referitor la Hotararea Colegiului Director National privind emiterea avizelor la proiectele finantate prin Planul National de Dezvoltare Rurala, O.A.R. National a transmis mai multe materiale.
Membrii interesati sunt invitati la sediul Filialei Bucuresti pentru ridicarea acestor materiale in format electronic cu un CD blank sau memory stick, copia se face pe loc.
Precizam ca volumul mare al documentelor mentionate nu permite transmiterea acestora prin e-mail.

Cu stima,

25 septembrie 2008

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

CATRE
FILIALELE TERITORIALE ALE
ORDINULUI ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA

REF. Hotarârea Colegiului director privind emiterea avizelor la proiectele finantate prin Planul National de Dezvoltare Rurala - Masura 313 "Îmbunatatirea activitatilor turistice" si Masura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale"

MATERIALELE PE CARE LE TRANSMITEM:

1.. Hotarârea Colegiului director nr. 1491 din 22.09.2008, împreuna cu 3 anexe - formular de aviz, recomandarii si criterii de evaluare a specificului arhitecturii locale si instructiuni de aplicare.
2.. Masura 313 si Masura 322.
3.. Hotarâri ale Guvernului - HG 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii; HG 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013; HG 732/2008 de modificare si completare a HG 224/2008 (în aceasta hotarâre este nominalizat OAR ca emite avize prin filialele teritoriale).
4.. Ghidul solicitantului pentru accesarea fondurilor pe Masura 322 si Ghidul solicitantului pentru Masura 313. (in mesajul 2)
5.. Protocolul si Actul aditional la acesta încheiat între OAR, pe de-o parte, si Agentia de Dezvoltare Rurala si Pescuit si Directia de specialitate din Ministerul Agriculturii, pe de alta parte.

SUBLINIERI:

1. Filiala Bucuresti nu va emite avize pentru ca nu se realizeaza investitii pe teritoriul sau de competenta.

Cu consideratie,

Adriana Tanasescu,
Secretar general

24.09.2008

Ordinul Arhitectilor din Romania
str. Pictor Arthur Verona nr.19, sect.1
010312, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-317 26 34, 35, 0728 872 150
e-mail: office.oar@rdslink.ro
www.oar.org.ro