Prima paginăAnunțuriiunie 2008 › Anunt achizitii publice 30.06.2008
30 iunie 2008

Anunt achizitii publice 30.06.2008

Stimate colege,
Stimati colegi,
 
Transmitem, alaturat, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.
 
Cu stima,
 
30 iunie 2008
 
Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus
 
 

 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI

Proiectare și execuție construcție dispensar uman

 

1. Primăria comunei Mirsa, județul Giurgiu, cod fiscal 5123616, cu sediul în comuna Mirsa, județul Giurgiu, telefon/fax 0246268187.

2. Procedura de atribuire aleasă: licitație deschisă.

3. Forma contractului: lucrări de proiectare și execuție construcție dispensar uman în comuna Marsa, județul Giurgiu.

4. Locul proiectării și execuției construcției: comuna Mirsa, județul Giurgiu.

5. Natura și dimensiunea lucrărilor: conform caietului de sarcini.

6. Caracteristicile generale ale lucrărilor: conform caietului de sarcini.

7. Informații privind obiectivul contractului: lucrări de proiectare și execuție construcție Dispensar Uman în comuna Marsa, județul Giurgiu, conform caietului de sarcini.

8. Termenul la care încep lucrările: de la data semnării contractului.

9. Interzicerea ofertelor alternative.

10. Biroul de unde se poate obține documentația pentru licitație: Primăria comunei Mirsa, județul Giurgiu.

11. Data limită a depunerii ofertelor: 11.08.2008, ora 14.00.

12. Limba de redactare: română.

13. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: comisia de licitație.

14. Data deschiderii ofertelor: nu se deschid ofertele înainte de licitație.

15. Data licitației: 12.08.2008, ora 11.00.

16. Locul desfășurării licitației: Primăria comunei Mirsa, județul Giurgiu.

17. Modalitățile principale de finanțare și de plată: conform BVC.

18. Criteriile de calificare/selecție/informații/documente privind situația personală a operatorilor economici: recomandări lucrări anterioare; tabel personal de desfășurare lucrări; certificatul fiscal privind taxele și impozitele plătite la bugetul de stat la zi.

19. Criterii de calificare privind situația economică-financiară: bonitate bancară.

20. Numărul maxim de operatori economici: minimum 3.

21. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: până la finalizarea lucrării.

22. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului va fi: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

23. Denumirea organismului competent de rezolvare a contestațiilor: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor care funcționează pe lângă Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Termenul de depunere a contestației: 5 zile de la data luării la cunoștință de către contestator. Biroul de la care se pot obține informații: Primăria comunei Mirsa, județul Giurgiu, telefon/fax 0246268187.

24. Nu a fost publicat un anunț de intenție.

25. Data transmiterii anunțului către Monitorul Oficial R.A., Partea a VI-a, Achiziții Publice: 20.06.2008.

(28/75.904)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 260 din data de 24 iunie 2008