Prima paginăAnunțurimartie 2007 › Reuniunea din 28 martie 2007 a Consiliului Teritorial al OAR, Filiala București
26 martie 2007

Reuniunea din 28 martie 2007 a Consiliului Teritorial al OAR, Filiala București

Informare privind activitatea filialei

Stimați colegi,

Am considerat oportun să convocăm Consiliul Teritorial pentru a supune dezbaterii patru probleme, care depășesc competența decizională a Colegiului Diector.

Cu această ocazie consider că vă putem prezenta o succintă informare asupra celor mai importante acțiuni ale CD inițiate în sprijinul membrilor săi, și a prezenței Ordinului în dialogul cu autoritățile și Societatea Civilă.

Directia principală de acțiune a vizat treptata însănătoșire a mediului de exercitare a profesiei.
Pe de altă parte, Ordinul se străduie să confere membrilor săi sprijin și garanții reale, prin diversificarea instrumentelor pe care le are la îndemână.
Climatul de transparență pe care l-am promovat, îndeamnă la un dialog în ambele direcții, dialog aflat încă în fază incipientă.

Domeniul profesional

Vicepreședintele arh. Dan Marin a perfectat organizarea, începând cu luna aprilie, a cursurilor de perfecționare profesională gratuite pentru arhitecții și conductorii arhitecți stagiari, pe care le pot urma toți membrii filialei interesați. După luarea de poziție față de protocolul privind proiectul Esplanada compania Trigranit a invitat la dialog conducerea filialei, în mai multe rânduri, ocazii cu care - Președintele și Vicepreșdintele cu probleme profesionale au obținut acordul organizării împreună a unor concursuri de arhitectură pentru componentele ansamblului, concursuri deschise și arhitecților români. CD al filialei a intervenit pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor și alte instituții ale statului pentru salvarea Parcului Bordei ca și pentru oprirea agresiunii asupra spațiilor plantate ale Bucureștiului. Filiala, prin președinte și vicepreședinte arh. Dan Marin au luat atitudine fermă, de respingere a inițiativei Inspectoratului de Stat în Construcții referitoare la așa numitul proiect al Codului Construcțiilor. Filiala OAR a inițiat dezbaterea profesională privind operațiunea Centrul istoric Roșia Montană al cărui "Proiect de management al patrimoniului cultural" a fost întocmit de către 2 membri ai filialei București, arh. Stefan Balici și arh. Virgil Apostol. Poziția Filialei întărită de declarațiile și acțiunile OAR Național a avut un rol hotărât în stoparea acestei investiții de mare amploare.

Domeniul juridic și al relatilor din cadrul și în afara ordinului

Pagina WEB a filialei și corespondența electronică au devenit mijloace rapide de informare a membrilor asupra:

Nivelul dialogului pe care ni l-am propus, este încă departe de a fi mulțumitor dar bazele lui și suportul tehnic sunt asigurate. CD a aprobat și este în curs de realizare, versiunea restrânsă a paginii WEB în engleză.

A fost realizată aplicația "Baza de Date O.A.R. București" – aplicație care va asigura, printre altele, eliberarea on-line a dovezilor de inregistrare a proiectelor.

În subordinea vicepreședintelui cu probleme de legislație și juridice a fost angajat prin contract un birou de avocatură, pentru urmărirea, consilierea și întocmirea documentelor emise de către Ordin; el va asigura la cerere și consultanță juridică membrilor Ordinului.

S-a hotărât prezentarea activității membrilor filialei în albumul electronic ARHITECȚI BUCUREȘTENI, album care include materialele depuse deja în vederea publicării Anuarului Arhitecților Bucureșteni. Albumul electronic actualizat permanent, va reprezenta un ghid al breslei destinat, în primul rând, celor interesați de serviciile arhitecților bucureșteni (investitori, firme de construcții, companii multi-nationale, persoane private etc).

Domeniul organizatoric

Informatizarea relațiilor profesionale cu membrii s-a concretizat prin implementarea programului de eliberare a dovezilor, cu care ocazie se va completa și utiliza eficient baza de date a filialei.

Ca urmare costurile de eliberare a dovezilor sunt eliminate, reducându-le doar la cei care nu pot folosi internetul (în număr tot mai redus).

La 4 sectoare ale capitalei (1, 2, 6 și acum și la 3) s-a efectuat o primă luare de contact apreciată și susținută de către autorități, cu precădere în s.1 consultanta, concursuri și disponibilitatea dialogului.

Supunem atenției și discutiilor proiectul de protocol al Vicepesedintelui arh. Dan Agent.
Din pacate relatia cu primaria capitalei, viciată de anume influențe, este complet suspendată.
Pentru normalizarea ei au intervenit pe rând secretarul de stat Laslo Borbely, președintele Serban Sturdza și Rectorul Universitătii de Arhitectura și Urbanism.

În sprijinul membrilor Ordinului s-a obținut din partea reprezentanței romane a Microsoft un preț promoțional pentru aplicațiile Office și up-gradarea lor gratuita; cererile de intrare în legalitate s-au ridicat la cca. 300 de licențe.

Componența Comisiei Tehnice de Urbanism a capitalei a ramas neschimbată, în ciuda regulamentului de funcționare care prevede numiri anuale; la fel și cele de sectoare.

Nu am reușit eliminarea întârzierilor în eliberarea autorizatiilor de la primării.

Probleme de imagine

Percepția profesiei de arhitect în societatea civilă și mass media s-a corectat în parte, opinia publică realizând unde se află cauzele reale ale …tuturor relelor, pecum și actorii vinovați.

Mai rămâne să convingem pe o parte a oamenilor de cultură, în multe cazuri formatori de opinie, să renunțe să "dea" soluții în arhitectură și urbanism.

Buletinul Filialei apare regulat și oferă tot mai multe informații utile; se pregătește o creștere a volumului de informații profesionale precum și o versiune rezumată, în limba engleză.

Intenția CD este de a diminua cheltuielile de tipărire și expediere a buletinului prin editarea unei versiuni electronice și de a ne limita la un număr minim de exemplare tipărite.

In subordonarea purtătorului de cuvânt a fost angajat în regim de colaborator dr. C.tin Hostiuc pentru a asista în calitate de observator al Ordinului la avizările CTU al capitalei, precum și pentru redactarea documentelor emise de către Ordin, către diversele organizații și instituții guvernamentale și ale administrației locale, către agențiile de presă și mass media.

Pe pagina WEB a Ordinului se for pune săptămânal sintezele discuțiilor de la CTU a primăriei capitalei iar în Buletinul Ordinului se vor publica lunar sinteza ședințelor CTU.

Se urmareste ca percepția Anualei de Arhitectură 2007 in societate sa capete noi dimensiuni, organizarea evenimentului fiind de mai mare amploare fata de anii trecuti.

Supun votului propunerea CD de acordare a titlului Opera Omnia 2007 arh. Nicolae Vlădescu.

Aspecte financiare

Pentru corecta informare a membrilor, pe site-ul filialei a fost prezentata semestrial, executia bugetara.

S-a achitat, conform contractului, cea de a II-a rata din plata Politei de asigurare G-517861 privind asigurari profesionale pentru membrii filialei pentru perioada 01 dec. 2006 – 31 nov. 2007.

Au fost sponsorizate 3 workshop-uri de vară ale studenților arhitecți, Dealul Frumos, Hațeg și Delta Dunării precum și proiectul „Case care pling” inițiat de un grup de studenți ai UAUIM.

S-a decis instituirea unei secțiuni în cadrul Anualei pentru premierea celei mai bune diplome de arhitectură din sesiunea iulie 2006.

Intrucât contractul de inchiriere al spațiului filialei cu Universitatea se încheie in iulie curent urmând a fi trebuie reînnoit, CD caute soluții pentru rezolvarea definitiva a problemei sediului.

In acest sens președintele filialei a solicitat arh. Serban Sturdza o consultare in luna februarie privind o eventuala constructie pe terenul din Str. Pictor Verona.
Ideea apartine arh. Calin Irimescu și poate fi considerata o posibila varianta in discutie.

Consiliul Teritorial este invitat sa aprobe o soluitie din cele 3 posibile:

Informarea nu a avut intenția de a epuiza reusitele și nereusitele CD. Dacă considerați necesar să completam aceasta scurta informare, membrii Colegiului vă pot furniza detalii suplimentare.

23 martie 2007

Președinte OAR Filiala București
prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc