Prima paginăAnunțurimartie 2006 › Ministerul Culturii și Cultelor anunță concurs pentru ocuparea unor funcții publice vacante
8 martie 2006

Ministerul Culturii și Cultelor anunță concurs pentru ocuparea unor funcții publice vacante

Ministerul Culturii și Cultelor anunță:

Având în vedere prevederile art. 51 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată și ale Hotărârii Guvernului nr. 1209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, Ministerul Culturii și Cultelor organizează la sediul său concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul aparatului propriu după cum urmează:

4 posturi aferente funcției publice de consilier clasa I grad superior la Serviciul Monumentelor istorice

Condiții pentru ocuparea posturilor sunt:

1 post aferent funcției publice de expert clasa I grad principal la Serviciul Monumentelor istorice

Condiții pentru ocuparea postului sunt:

Proba scrisă va avea loc la sediul Ministerului Culturii și Cultelor din Șoseaua Kiseleff nr. 30, sector 1, București la data de 30.03.2006 la ora.10:00.

Interviul va avea loc la același sediu, în data de 03.04.2006 la ora 10:00.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul ministerului în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.8 alin (1) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1209/2003.

Bibliografia de concurs, precum și alte relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor, telefon: 021/224.41.46