ANUNŢURI EVENIMENTE
12 februarie 2016
COLEGIUL DIRECTOR TERITORIAL, marţi 9 februarie 2016
11 februarie 2016
Cine a înțeles noul Cod Fiscal? / sondaj adresat membrilor O.A.R.
CALL FOR PAPERS A&B #55 PIDU/ MARTIE 2016
9 februarie 2016
Cotizație O.A.R. pentru anul 2016
5 februarie 2016
CONCURS POST COLABORATOR PR O.A.R. BUCUREŞTI
Situația donațiilor și sponsorizărilor pentru salvarea Casei Enescu, Sat Mihăileni la data de 05 februarie 2016
arhiva anunţuri | anunţuri prin email arhiva evenimente

Informatii suplimentare privind atestarea ca expert tehnic judiciar in specializarea arhitectura

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem alaturat informatii suplimentare privind atestarea ca expert
tehnic judiciar in specializarea arhitectura.

Cu stima,

15 aprilie 2011

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

REF Dobandirea calitatii de expert tehnic judiciar in specializarea
arhitectura

Avand in vedere solicitarile unor membri ai OAR, va comunicam urmatoarele:

1.. Va atasam legile de modificare si completare a Ordonantei Guvernului
nr. 2/2000.
2.. Vechimea de cel putin 3 ani de exercitare a profesiei (intra si
stagiul, de aceea am formulat exercitarea profesiei). Conditia este
specificata, ca atare, in Ordinul 1322 C/2000, cu modificarile si
completarile ulterioare:
"Se poate prezenta la examen persoana care îndeplineste
conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a), a^1), b), c), d) si f)
din Ordonanta Guvernului nr. 2/2000, aprobata prin Legea nr. 156/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare:

a) este cetatean român sau cetatean al unui stat membru al
Uniunii Europene (UE) ori apartinând Spatiului Economic European (SEE);

b) cunoaste limba româna;

c) are capacitate de exercitiu deplina;

d) a absolvit studii superioare în specialitatea pentru care se
prezinta la examenul de expert tehnic judiciar, dovedite cu diploma;

e) are un stagiu de cel putin 3 ani în specialitatea în care a
obtinut diploma;

f) nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie
profesionala si sociala."

In anuntul postat pe site-ul Ministerului Justitiei se
precizeaza la pct. 10. Dosarul de inscriere lit. b): "b) copia legalizata a
documentului cu care se face dovada calitatii de "arhitect cu drept de
semnatura", membru al Ordinului Arhitectilor din România. Se va depune la
dosarul de înscriere copia legalizata a Certificatului de Membru emis de
Ordinul Arhitectilor din România, prin care se atesta detinerea de catre
candidat a calitatii de "arhitect cu drept de semnatura", membru al
Ordinului Arhitectilor din România, înscris în Tabloul National al
Arhitectilor din România. Daca documentul este emis în alta limba decât cea
româna, se va depune si traducerea în limba româna, legalizata, a
documentului respectiv. Precizare: Conditia nu este îndeplinita de catre
persoanele care au calitatea de conductor arhitect" - nu rezulta din enuntul
de mai sus al MJ ca in documentul eliberat de filiala trebuie specificata
vechimea in exercitarea profesiei.

IN CONSECINTA, pentru ca dosarul sa fie complet si sa nu existe vreo
obiectie, trebuie sa anexati la dosar o coapie a cartii de munca sau o
adeverinta de la BIA/SC de proiectare ori o adeverinta eliberata de filiala.
Poate ar fi o garantie in plus daca adeverinta eliberata de filiala va fi
legalizata.

3.. La lit. i pct. 10, din anuntul postat pe site-ul MJ, se prevede o
recomandare: "i) recomandare privind buna reputatie profesionala si sociala,
în original, obtinuta de la locul de munca, asociatii profesionale din
domeniu sau, dupa caz, de la alte organizatii sau institutii cu care a
colaborat. Daca documentul este emis în alta limba decât cea româna, se va
depune si traducerea în limba româna, legalizata, a documentului respectiv;"
Recomandarea poate fi acordata si de presedintele filialei sau de un
vicepresedinte.

Cu consideratie,

Adriana Tanasescu,
secretar general

Ordinul Arhitectilor din Romania
str. Pictor Arthur Verona nr.19, sect.1
010312, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-317 26 34, 35, 0728 872 150
e-mail: office.oar@rdslink.ro
www.oar.org.ro